Các nét chữ cơ bản trong việc luyện chữ đẹp

Để có thể luyện chữ đẹp, thiếu nhi nên bắt đầu luyện tập từ những nét cơ bản như nét sổ thẳng, nét ngang, nét xiên trái, nét xiên phải, nét móc trên, rồi hoàn thiện những chữ viết phức tạp hơn.